top of page
Welsh Art

Amserlen a Newyddion 2024

Dyddiadau arddangos yn eu trefn agor

 

Cliciwch ar bennyn y lleoliad am ddolen i unrhyw wybodaeth bellach am unrhyw weithdai neu weithgareddau a allai fod yn cael eu cynnal hefyd.

Oriel Queen Street, 40 Heol y Frenhines, Castell-nedd, SA11 1DL.

22 Mehefin - 27 Gorffennaf 2024

Arddangosfa o dirluniau a morluniau gan Sandra Wintle, Colin Davies a David Williams.

y Gaer - Amgueddfa ac Oriel Gelf y Gaer, Stryd Morgannwg, Aberhonddu, LD3 7DW.

29 Mehefin - 15 Medi 2024

Arddangosfa unigol o waith Keith Bayliss ar y cyd â David Thomas (geiriau) a Joe Bayliss (sain).

Found Gallery, 1 Bulwark, Aberhonddu, LD3 7LB.

2 Gorffennaf - 4 Awst 2024

Yn dangos gwaith gan Nina Krauzewicz, Josie d'Arby a chydweithrediad o'r enw Diptych gan Sarah Hopkins a Muhummad Atif Khan.

Ardent Gallery, 46 Stryd Fawr, Aberhonddu, Powys, LD3 7AP.

4 Gorffennaf - 4 Awst 2024

Yr artist, Joy Saunders, Chantel Ridley, Beatrice Williams, Matt Williams a John Wynne Hopkins. 

Castell Y Gelli, Oxford Road, Y Gelli Gandryll HR3 5DG.

4 Gorffennaf - 29 Medi 2024

Arddangosfa Unawd gan Maggy Roberts ynghyd â chyfryngau gwahanol mewn orielau eraill.

Academi Frenhinol Gymreig, Lon y Goron, Conwy LL32 8AN.

13 Gorffennaf - 7 Medi 2024

Mae Sioe Haf Flynyddol 141 yn wledd weledol sy’n dod â chasgliad amrywiol o gelfyddyd Gymreig o’r radd flaenaf i gyd mewn un lle.

Amgueddfa ac Oriel Gelf Castell Cyfarthfa, Heol Aberhonddu, Merthyr Tudful CF47 8RE.
23 Gorffennaf - 29 Medi 2024
Susan M Barber, Sarah Daley, Angela Kingston, Kiera Moran, Sara Philpott, Gemma Schiebe a myfyrwyr o’r Coleg Merthyr Tudful.

Oriel Gymunedol, Theatr Brycheiniog, Glanfa'r Gamlas, Aberhonddu, Powys LD3 7EW.

6 Medi - 21 Hydref 2024

Cymuned greadigol Sir Frycheiniog, yn cyflwyno gwaith gan artistiaid sefydledig, canol gyrfa a newydd, ynghyd â gwaith gan bobl ifanc leol.

Crefft Yn Y Bae, TY Blodau, Rhodfa Lloyd George, Bae Caerdydd CF10 4QH
7 Medi - 27 Hydref 2024
Artistiaid mewn Deialog: Wedi’i churadu gan yr artistiaid Jacqueline Alkema a Beate Gegenwart, pum crefftwr a phum peintiwr sy’n gweithio yng Nghymru ar hyn o bryd. Mae ‘parau’ artistiaid yn cynnwys: Beate Gegenwart a Catrin Webster; Clare Revera a Flora McLachlan; Helen Higgins a James Donovan; Pamela Jones a Jacqueline Alkema; Ruth Shelley ac Eloise Govier ac Ann Catrin Evans a Karin Mear.

The Table, 43 Lion St, Y Gelli Gandryll HR3 5AA.
7 - 28 Medi 2024

Glasbury Arts

18 - 22 Hydref 2024

Academi Frenhinol Gymreig, Lon y Goron, Conwy LL32 8AN.

26 Hydref - 16 Tachwedd 2024

Arddangosfa wahoddiad gydag Alan Salisbury a Heather Eastes.

Oriel a Chanolfan Ymwelwyr Oriel y Parc, Stryd Fawr, Tyddewi, Hwlffordd, Sir Benfro SA626NW.

8 Tachwedd - 15 Rhagfyr 2024

Academi Frenhinol Gymreig, Lon y Goron, Conwy LL32 8AN.

23 Tachwedd - 28 Rhagfyr 2024
Arddangosfa Gaeaf yr Aelodau.

Amgueddfa Cwm Cynon, Depot Rd, Gadlys, Aberdâr CF44 8DL

28 Tachwedd – 22 Rhagfyr

Amgueddfa ac Oriel Gelf Dinbych-y-Pysgod, Allt y Castell, Dinbych-y-pysgod, Sir Benfro SA70 7BP.

14 Rhagfyr 2024 - 24 Ionawr 2025

Oriel Y Dyfodol, Pierhead St, Caerdydd CF10 4PZ.

10 Ionawr - 27 Chwefror 2025

Oriel y Tŵr, 49 Stryd Fawr, Crucywel, Powys. NP8 1BH.

Dyddiadau i'w cadarnhau

Newyddion o gyfryngau cymdeithasol

(Delwedd gefndir: Chales Burton a Gus Payne yng Ngastell Cyfarthfa 2022).

bottom of page