top of page
The Table Hay.jpeg

The Table

Oriel gelf sy'n eiddo i Val Harris.

Arddangosfeydd celf rheolaidd yn y gofod creadigol hwn... dewch â'r cyfan i'r bwrdd... yma yng Nghanol y Gelli.

Ar agor Dydd Iau - Dydd Sadwrn 10yb - 3yh (yn ystod arddangosfeydd) neu drwy apwyntiad.

Cyfeiriad: The Table, 43 Lion Street, Y Gelli HR3 5AA

Gwefan: www.thetablehay.com

E-bost: art@thetablehay.com

Ffôn: 07956 452195

bottom of page