top of page
St Elvan's

Sant Elfan

Wedi'i sefydlu ym 1852 ac wedi'i lleoli yng nghanol tref Aberdâr, yng Nghwm Cynon hardd, mae St Elvan's wedi cael ei hadnewyddu'n helaeth yn ddiweddar gwerth £2 filiwn ac mae bellach wedi ailagor fel gofod newydd bywiog sy'n cynnwys cyfleusterau cyngherddau a chynadledda, arddangosfa oriel, ystafelloedd cyfarfod, teithiau treftadaeth, y siop goffi fewnol "Spires" ac wrth gwrs fel man addoli gweithgar parhaus.

Cyfeiriad: Eglwys Sant Elfan, Stryd yr Eglwys, Aberdâr CF44 7AB

Gwefan: www.stelvans.com
Ffôn: 01685 673126

bottom of page