top of page
RCA Plas_Mawr.jpg

Dathliad cyntaf Peintio Cyfoes Cymreig yn yr Academi Frenhinol Gymreig fydd ei 141fed Arddangosfa Haf Flynyddol, yn cynnwys gwaith gan aelodau AFG.

Academi Frenhinol Gymreig

Wedi’i sefydlu ym 1881, mae’r Academi Frenhinol Gymreig yn ganolbwynt bywiog sy’n dathlu celf Gymreig ac yn gonglfaen i sîn gelf ddeinamig Gogledd Cymru.

Mae ein horiel gelf yn arddangos gweithiau artistiaid blaenllaw Cymru, gyda dros 100 o aelodau dawnus yn arddangos eu harddulliau a’u lleisiau amrywiol. Archwiliwch sioeau unigol cyfareddol ac arddangosfeydd grŵp deniadol, a darganfyddwch galon creadigrwydd Cymreig.

Mae'r Academi yn ymestyn y tu hwnt i'r oriel gelf, gan gynnal gweithdai a phrosiectau cymunedol sy'n meithrin creadigrwydd a chysylltiad o fewn y gymuned. Fel elusen gofrestredig, mae eich cefnogaeth yn ein helpu i barhau â’r genhadaeth hollbwysig hon o hyrwyddo celfyddyd Gymreig a chadw ei hetifeddiaeth barhaus.

Profwch galon creadigrwydd Cymreig yn yr Academi Gelf Frenhinol Gymreig – cartref celf Gymreig.

Oriau agor:
Dydd Mawrth - Ddydd Sul, 11am - 5pm.

Mae artistiaid ar gyfer 2024 yn cynnwys:

  • Alan Salisbury

  • Heather Eastes

  • aelodau RCA

Cyfeiriad: Academi Gelf Frenhinol Cambrian, Lôn y Goron, Conwy LL32 8AN


Gwefan: rcaconwy.org
Ebost: rca@rcaconwy.org

Ffôn: 01492 593413

bottom of page