top of page
Queen Street Gallery 0.jpg

Oriel Queen Street a Stwdio 40

Sefydlwyd Oriel Stryd y Frenhines gan Bethan Ash yn 2018. Mae’r oriel yn cynrychioli rhai o’r artistiaid a’r dylunwyr gorau yng Nghymru, mae’r oriel hefyd yn hyrwyddo gwaith talent newydd ac yn cynnal cystadlaethau celf rheolaidd.

​​

Mae'r awyrgylch yn yr oriel a'r siop yn gyfeillgar ac anffurfiol ac mae amrywiaeth eang o arddulliau a phrisiau.

Mae Stiwdio 40 yn ganolfan ar gyfer cynyddu mynediad at adnoddau creadigol ar draws de Cymru, gan gynnwys gweithdai, gofodau stiwdio a digwyddiadau.

Dydd Mawrth - Dydd Sadwrn 10am - 4pm neu drwy apwyntiad

Artistiaid ar y gweill ar gyfer 2024:

  • Colin Davies

  • David Williams

  • Sandra Wintle

​​

Cyfeiriad: Queen Street Gallery @ Studio 40, 40 Queen Street, Neath, SA11 1DL

Gwefan: www.queenstreetgalleryneath.co.uk

Ffon: 01639 631081

David Williams
David Williams
Colin Davies
Colin Davies
Sandra Wintle

(Delwedd gefndir: David Williams, yn dod i Oriel Queen Street Gallery 2024).

bottom of page