top of page
Oriel-y-Parc

Oriel y Parc

Oriel a Chanolfan Ymwelwyr Oriel y Parc yw’r porth i Dyddewi, dinas leiaf Prydain, sydd wedi’i lleoli yn unig Barc Cenedlaethol gwirioneddol arfordirol y DU.

Awdurdod Parc Cenedlaethol Arfordir Penfro sy’n berchen ar Oriel y Parc ac yn ei rhedeg ac mae’n gartref i Amgueddfa Cymru yn Sir Benfro.

Yn Oriel y Parc fe welwch:

  • Canolfan Ymwelwyr Parc Cenedlaethol gyda’r holl wybodaeth sydd ei hangen arnoch i archwilio Parc Cenedlaethol Arfordir Penfro

  • Oriel Dosbarth A yn arddangos celf ac arteffactau o gasgliadau Amgueddfa Cymru

  • Ystafell Ddarganfod, sy'n darparu amgylchedd hwyliog i blant ddysgu am y dirwedd a'r diwylliant lleol

  • Tŵr Artist Preswyl

  • Siop anrhegion yn gwerthu llyfrau, cardiau post, printiau a chrefftau lleol

  • Caffi yn gweini brecwast, cinio, diodydd poeth a chacennau

  • Maes parcio sy'n cysylltu â gwasanaethau Bws Arfordirol.

Mae ein siop a'n Canolfan Ymwelwyr ar agor bob dydd 9:30am - 5pm. Mae'r Brif Oriel ar agor bob dydd 10am - 4pm. Caffi ar agor 9.30am-3.30pm.

Cyfeiriad: Oriel a Chanolfan Ymwelwyr Oriel y Parc, Stryd Fawr, Tyddewi, Hwlffordd, Sir Benfro SA626NW

Gwefan: www.arfordirpenfro.cymru/oriel-y-parc/

bottom of page