top of page
Hay Castle

Castell Y Gelli

Canolfan ar gyfer y celfyddydau, llenyddiaeth a dysg yn nhref farchnad hanesyddol Gymreig y Gelli.

Mae Ymddiriedolaeth Castell y Gelli yn elusen gofrestredig a ffurfiwyd yn 2011 i warchod y safle hanesyddol hwn a darparu dyfodol o gyfoethogi diwylliannol, cyfleoedd addysgol a mwynhad cymunedol. Y weledigaeth oedd adnewyddu’r adeilad hardd hwn a’i wneud yn ddiogel ac yn ddefnyddiadwy ar gyfer cenedlaethau’r presennol a’r dyfodol, gan greu gofod diwylliannol yn Nhref Lyfrau fywiog y Gelli.

Rydym yn ffodus i eistedd yng nghanol y dref wych hon gyda’i chymuned brysur, greadigol ac entrepreneuraidd sydd hefyd yn gartref i Ŵyl y Gelli. Ein nod yw cynnig man croesawgar ac agored i bobl fwynhau treftadaeth a diwylliant yr ardal hon a chefnogi’r gymuned ac ymwelwyr i barhau i ddod â chelf, llenyddiaeth, treftadaeth a diwylliant i’r rhan anhygoel hon o Gymru.

Oriau agor: 10am - 5pm bob dydd.

Artist ar gyfer 2024:

  • Maggy Roberts

Cyfeiriad: Oxford Road, Y Gelli, HR3 5DG

Gwefan: www.haycastletrust.org

Ebost: info@haycastletrust.org

Ffôn: 01497 820079

Maggy Roberts

(Delwedd cefndir: Maggy Roberts, yn dod i Gastell y Gelli 2024).

bottom of page