top of page
IMG_2070.JPG

Oriel y Dyfodol

Mae Oriel y Dyfodol yn rhan o Senedd Cymru ac yn wahanol i leoliadau eraill DoBCC nid yw’n bartner gweithio. Mae’r arddangosfa yn Oriel y Dyfodol wedi’i noddi gan Dawn Bowden AS, Dirprwy Weinidog y Celfyddydau, Chwaraeon a Thwristiaeth

Mae’r arddangosfeydd yn y Senedd yn gyfle i weld yr enghreifftiau gorau o’r hyn y gall Cymru ei gynnig. Maent yn amrywio o bartneriaethau â’n prif sefydliadau cenedlaethol i brosiectau a gaiff eu datblygu ar y cyd â chymunedau Cymru.

Bydd Dathliad o Baentiad Cyfoes Cymreig 2024 yn dod i ben gydag arddangosfa yn Oriel y Dyfodol, yn dechrau ym mis Ionawr 2025.

Cyfeiriad: Pierhead Building, Cardiff Bay CF99 1SN

Gwefan: https://busnes.senedd.cymru/mgLocationDetails.aspx?RID=21

Ffôn: 0300 200 6565

(Delwedd gefndir: Kevin Sinnott a Lewis Ryland, Oriel y Dyfodol 2022).

(Delwedd ar y sgrin: Amanda Turner, tu fas Oriel y Dyfodol 2022).

bottom of page