top of page
Sara Philpot Little fig tree (detail) 12×24 oil on board.jpg
Cyfarthfa Castle

Amgueddfa ac Oriel Gelf Castell Cyfarthfa

Wedi'i gomisiynu a'i adeiladu ym 1824-25, adeiladwyd Castell Cyfarthfa ar gyfer 'Y Meistr Haearn' William Crawshay II, a oedd yn un o ddynion mwyaf dylanwadol Cymru ar y pryd. Mae bellach yn gartref i Amgueddfa ac Oriel Gelf boblogaidd sydd ar agor i'r cyhoedd drwy gydol y flwyddyn.

Roedd y plasty mawreddog, castellog hwn yn edrych dros ei waith haearn hynod lwyddiannus ac mae’n adnabyddus am fod yn “gofeb fwyaf trawiadol o Oes yr Haearn Ddiwydiannol yn Ne Cymru”. Ym 1910 fe'i datblygwyd yn Amgueddfa ac Oriel Gelf Castell Cyfarthfa a hyd heddiw mae'n gartref i arteffactau hanesyddol sy'n gysylltiedig â gorffennol Merthyr Tudful - yn amrywio o gasgliad celf nodedig i chwiban stêm gyntaf y byd.

Mae casgliad yr Oriel Gelf yn cynnwys gwaith gan nifer o artistiaid modern a chyfoes gan gynnwys Cedric Morris, Heinz Koppel, Esther Grainger a Shani Rhys James.

Mae lluniaeth ar gael yn Ystafelloedd Te Cyfarthfa sydd i’w cael yn y Castell.

Mae’r artistiaid sydd wedi’u cynllunio ar gyfer 2024 yn cynnwys:

  • Susan M Barber

  • Sarah Daley

  • Angela Kingston

  • Kiera Moran

  • Sara Philpott

  • Gemma Schiebe 

  • Myfyrwyr o'r Coleg Merthyr Tudful

Cyfeiriad: Parc Cyfarthfa, Heol Aberhonddu, Merthyr Tudful CF47 8RE

Ebost: museum@merthyr.co.uk

Gwefan: wellbeingmerthyr.co.uk/venues/amgueddfeydd/amgueddfeydd/

Ffôn: 01685 727371

Sara Philpot
Sara Philpot
Sara Philpot
Susan M Barber
Susan M Barber
Susan M Barber
Angela Kingston
Angela Kingston
Angela Kingston
Sarah Daley
Sarah Daley
Sarah Daley

(Delwedd gefndir: Sara Philpot, yn dyfod i Gastell Cyfarthfa 2024).

bottom of page