top of page
Craft In The Bay

Crefft yn y Bae

Oriel grefft gyfoes yw Crefft yn y Bae sydd wedi'i lleoli yn ardal bae diwylliannol Caerdydd. Y canolbwynt rhanbarthol ar gyfer crefft gyfoes a chelf gymhwysol, sy’n dangos crefft yn ôl ei haelodaeth o dros wyth deg o wneuthurwyr sy’n byw ac yn gweithio yng Nghymru. Yn elusen gofrestredig, mae Urdd Gwneuthurwyr Cymru wedi ymrwymo i gefnogi ei haelodaeth a’i hartistiaid gwadd, dathlu rhagoriaeth mewn crefft gyfoes a chreu cyfleoedd i’r cyhoedd ymgysylltu â gweld a dysgu am grefft. Mae’r urdd yn curadu rhaglen flynyddol o arddangosfeydd a gweithdai crefft arbenigol a gynhelir yn yr oriel a lleoliadau allgymorth, gan ymgysylltu ag artistiaid a chynulleidfaoedd cenedlaethol a rhyngwladol.

Artistiaid mewn Deialog

Yr arddangosfa hon yw’r ail bartneriaeth rhwng Urdd Gwneuthurwyr Cymru a Dathliad o Beintiadau Cyfoes Cymreig. Wedi’u curadu gan yr artistiaid Jacqueline Alkema a Beate Gegenwart, mae pum crefftwr a phum arlunydd sy’n gweithio yng Nghymru ar hyn o bryd, wedi’u gwahodd i greu partneriaethau/paru – gan ddechrau deialog am eu harferion celf proffesiynol dros y misoedd cyn yr arddangosfa yn hydref 2024.

Mae'r prosiect cyffrous hwn yn dod â gwneuthurwyr ac artistiaid nad oedd erioed wedi cyfarfod o'r blaen ynghyd. Mae pob un wedi dod o hyd i ddiddordebau, ysbrydoliaeth a brwdfrydedd a rennir ar gyfer camu y tu allan i’w ‘ardaloedd cysur’ i archwilio dulliau newydd o weithio, deunyddiau newydd a thechnegau gwneud. Mae eu sgyrsiau creadigol, eu hymweliadau stiwdio a rhannu deunyddiau yn arwain at ddatblygiadau cyffrous iawn gyda’u gwaith celf yn ogystal â llawer o gyfeillgarwch newydd gyda phobl greadigol eraill!

Mae ‘parau’ artistiaid yn cynnwys:

  • Beate Gegenwart a Catrin Webster

  • Clare Revera a Flora McLachlan

  • Helen Higgins a James Donovan

  • Pamela Jones a Jacqueline Alkema

  • Ruth Shelley ac Eloise Govier

  • Ann Catrin Evans a Karin Mear

 

Cyfeiriad: Crefft yn y Bae, Y Blodau, Rhodfa Lloyd George, Bae Caerdydd CF10 4QH.

Gwefan: www.makersguildinwales.org.uk

Beate Gegenwart
Jacqueline Alkema
Beate Gegenwart
Jacqueline Alkema

(Delwedd cefndir: Beate Gegenwart, yn dod i Crefft yn y Bae 2024).

bottom of page