top of page
John Wynne Hopkins - Beacons with Two People in Foreground.jpg
Ardent Gallery

Ardent Gallery

Mae oriel Ardent Gallery, a sefydlwyd ers dros 17 mlynedd, yn oriel gelf annibynnol sydd wedi'i lleoli yn un o'r adeiladau hynaf ar y Stryd Fawr yn Aberhonddu. Mae Ardent yn arddangos ystod amrywiol o waith celf o ran pwnc ac ymagwedd gan amrywiaeth o artistiaid Cymreig ac artistiaid o ymhellach i ffwrdd. Ymhlith yr uchafbwyntiau yn ei rhaglen arddangos mae Sioe Lluniau Bach ac Arddangosfa Gelf Agored sy'n denu cyflwyniadau ledled y byd. Wedi’i lleoli o fewn Parc Cenedlaethol Bannau Brycheiniog, mae casgliad oriel Ardent Gallery yn aml yn amlygu detholiad o ddarnau tirwedd.

Oriau agor: Dydd Mawrth – Dydd Sadwrn, 11am – 5.00pm.

Mae’r artistiaid sydd wedi’u cynllunio ar gyfer 2024 yn cynnwys:

  • Joy Saunders

  • Chantel Ridley

  • Beatrice Williams

  • Matt Williams 

  • John Wynne Hopkins

Cyfeiriad: Ardent Gallery, 46 Stryd Fawr, Aberhonddu, Powys LD3 7AP.

Gwefan: ardentgallery.co.uk

Facebook: Ardentgallery1

Instagram: ardentgallery

Ebost: info@ardentgallery.co.uk

Ffôn: 01874 623333

Matt Williams
Joy Saunders
Chantel Ridley
John Wynne Hopkins
Beatrice Williams

(Delwedd gefndir: John Wynne Hopkins, yn dyfod i Ardent Gallery 2024).

bottom of page